Videokonferanse

Annonse


IDT vil bedre videokvalitet

Videokonferanse

Emisjonsrammen var satt til 16 til 24 millioner kroner. Emisjonen ble i løpet av 3 dager fulltegnet på 24 millioner og tegningen er stoppet. Emisjonskurs var kr. 14,- og selskapet ble priset til ca 245 millioner før emisjonen og ca 270 millioner etter at kapitalutvidelsen er gjennomført.

Avtale i boks
Selskapet som ble etablert i 1992 har brukt om lag 300 millioner på å utvikle IDTs kjerneteknologi som er fundert på matematiske algoritmer. I styret sitter blant annet Ivar Formo.

Kapitalen som er innhentet i markedet vil bli benyttet i selskapets arbeid med å videreutvikle selskapet og etablere flere nye lisensavtaler utover den første som ble inngått med det tyske Kirch kontrollerte Croco GmbH på om lag 50 millioner.

Annonse


IDT arbeider nå aktivt med salg av teknologirettigheter og lisensiering av teknologien til industrielle aktører over hele verden.

Bedre lyd og bilde
Med basis i IDTs kjerneteknologi er ”Frame Interpolation” applikasjoner utviklet. Disse applikasjonene kan simulerer kunstige bilder slik at dårlig kvalitet på bevegelige bilder som overføres på lavbånd som internett og videokonferanser blir bedre. Dette gir seg utslag i jevne bevegelser i stedet for hakkete og kantete bevegelser i bilder med dårlig oppløsning.

Mot Nasdaq?
Parallelt med at IDT bearbeider markedet og lisensierer sin teknologi til HW / SW og innholdsprodusenter legger selskapet planer for notering på Nasdaq. Dette gjøres for å få aksess til det amerikanske finansmarkedet samt å realisere prisnivåer som tilsvarende det internett selskaper har i USA.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse