Annonse


Tandberg styrker Internett

Oppkjøpsbølgen ruller videre i nettbransjen. Nå har Tandberg posisjonert seg ved oppkjøp av et selskap som skal tilføre Tandberg mer IP-kompetanse.

h.323
Gjennom oppkjøpet erverver Tandberg softwareløsninger for blant annet lyd, bilde og datahåndtering basert på standarden h.323 for telekommunikasjon over internettprotokoll.

Dette innebefatter IP-basert multikonferansetjenester (MCU), klientterminal, krypteringsmetoder og andre sikkerhetsfunksjoner.

Nextel-pilot
Internet Technology har arbeidet tett med Telenor Nextel i pilotering og utvikling av ledende kommersielle h.323-tjenester. I tillegg har selskapet vært aktive i utbredelsen av Open h.323 og Linux-baserte systemer.

Internet Technology har 11 ansatte. Tandberg betaler 24 millioner i form av kontanter og Tandberg-aksjer.