Annonse


395 mill. kroner til Fornebu

Fordelingen av midlene er:

 • 149,4 millioner kroner til oppryddingstiltak og investeringer i området.
 • 242,5 millioner går til å løse inn areal for et nasjonalt IT- og kompetansesenter.
 • 3,9 millioner kroner er avsatt til det som kalles spesielle driftsutgifter.

  Egenkapital
  Regjeringen foreslår også å skyte inn inntil 260 millioner kroner som egenkapital for et IT- og kunnskapssentret på Fornebu. Ifølge en melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet tilsvarer dette takstverdien på statens eiendommer på området. Her er det medregnet parkeringshus og terminalbygg.

  Kostnaden for å fjerne forurenset masse på området er beregnet til å bli om lag 80 millioner kroner. Dette blir det slått fast at skal dekkes av overføringer fra Luftfartsverket til Statsbygg.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse