Annonse


Vil avlytte mobilsamtaler

I jakten på kriminelle, vil nå politiet sette i gang med avlytting av mobiltelefoner. Telenor og NetCom må derfor installere teknisk utstyr som kan gjøre lydopptak av samtaler, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Vanskelig å avlytte

Politiets etterforskere har lenge sett seg lei på at det er så vanskelig å avlytte GSM-telefoner. Derfor vil de nå at det iverksettes tiltak som gjør det mulig å avlytte alle mobiltelefoner.

Annonse


Statssekretær Atle Hamar i Justisdepartementet sier at dette blir gjort for å motvirke alvorlig kriminalitet.


Økonomisk bidrag

– Vi har ikke hatt noen interesse av å innføre avlyttingsmuligheter på GSM, men vi vil rette oss etter pålegg fra myndighetene når dette er endelig avklart. Det har vært viktig for oss at departementet bidrar økonomisk til utstyr som må installeres for å muliggjøre avlytting, sier informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor Mobil.

Krever rettslig kjennelse

Nomeland påpeker at eventuell avlytting av GSM-telefoner vil følge samme retningslinjer som for avlytting av fasttelefon.

– Det betyr at politiet trenger en rettslig kjennelse for hvilket telefonnummer som skal avlyttes. Dette gis kun i saker som omhandler rikets sikkerhet og i narkotikasaker, sier Nomeland.

I følge Nomelande er det flere andre land som allerede har avlyttingsmuligheter på GSM-nettet.

Truer ikke rettssikkerheten

Statsekretær Atle Hamar sier at rettssikkerheten til vanlige, lovlydige mennesker ikke vil være truet av den nye ordningen. Avlyttingen skal ramme de store fiskene blant annet i forbindelse med narkotikakriminalitet. Datatilsynet er imidlertid skeptisk til ordningen.

– Vi forventer på vår side at eventuell avlytting følger alle gjeldende regler som beskytter personvernet, slår informasjonssjef Ole Tom Nomeland fast.(loa)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse