Gates, Bill NY2

Annonse


UPC henter kabelmilliarder

Gates, Bill NY2

Telekommunikasjon er en kapitalkrevende bransje. UPC frir igjen til kapitalmarkedet med en børsemisjon.

Kapitalkrevende
– Dette er en svært kapitalkrevende bransje. For å fortsette oppkjøp og oppgradering av kabelselskaper er emisjoner et viktig virkemiddel, sier adm. direktør Lars Helgerud Andersen til ITavisen.

Han bekrefter at pengene vil komme godt med i budrunden overfor Telia og Telenors kabelselskap, men at selskapet også har andre land nedover kontinentet i kikkerten.

Annonse


Gates kjøper mer?
Andersen sier at beløpet selskapet skal hente inn ennå ikke er avklart, men det vil ikke utstedes flere aksjer enn at majoritetseier, UnitedGlobalCom, fortsatt beholder kontrollen.

Verdens rikeste mann og arbeidende styreformann i Microsoft, Bill Gates, kjøpte åtte prosent av selskapet da selskapet ble børsnotert i februar.

Seks milliarder
UPCs talskvinne Henrietta Hirst sa til Dow Jones Newswires at selskapet regner med å hente inne om lag 750 millioner Euro – i overkant av 6 milliarder kroner. Børsverdien i dag er om lag 60 milliarder kroner.

Den endelige emisjonsdatoen er ennå ikke fastslått.