Erlend Schei

Annonse


Skal hjelpe Hermansen

Erlend Schei

Kark peker på at det har vært for mye urettferdig kritikk av Hermansen i Sverige, og han ønsker nå å være Hermansens hjelpende hånd inn i Telia-systemet.

Strategisk Kark
Kark sier at han vil legge ned mye arbeid i å legge forholdene til rette for at samarbeidet i det fusjonerte selskapet skal fungere best mulig. Om arbeidsfordelingen mellom de to sier han:

– Tormod Hermansen er konsernsjef og skal være den operative leder av selskapet. Jeg vil være strategen.