Joramo, Arne(lurer?)

Annonse


Fusjonssmilet som ikke kom

Joramo, Arne(lurer?)Det sier vel det mest om hvor langt inne Telenor/Telia-fusjonen satt.

Når det er sagt er i hovedsak fusjonsvilkårene så langt som de er offentlig kjente gode fra en norsk synsvinkel.

Svenskene ønsket å endre bytteforholdet. Det har ikke skjedd og burde heller ikke skjedd Telenors overlegne internasjonale styrke tatt i betraktning. Norge har måttet akseptere at aksjene skal selges til markedspris og Jan-Åke Kark blir en nesten heltidsarbeidende styreformann på siden av konsernsjef Tormod Hermansen.

På mange måter har Hermansen nå fått en heltids svensk barnevakt. Dette var nok et plaster på såret som svenskene trengte for å kunne godta fusjonen. Nå virker det som Hermansen og Kark har funnet en god tone seg imellom og det lover saktens godt for selskapets framtid.

Annonse


Milliardstøy
Støyen omkring fusjonen har vært så sterkt at det på kort sikt har svekket selskapets verdi på markedet. På lang sikt vil det neppe være tilfelle om man skikker sitt bo godt. En utsettelse av børsnotering kan nok i det perspektivet være fornuftig.

ITavisen mener storfusjonen vil øke konkurransen på det norske markedet – iallfall er det overveiende sannsynlig at det skjer.

Nå må Telia selge ut Telia Norge AS. Og Telenor må selge ut Telenor Avidi. Dersom for eksempel Tele Danmark/Ameritech kjøper Telia Norge og samordner virksomheten med NetCom der de kontrollerer 40 prosent kan vi få en svært sterk enhet mot PS (People of Scandinavia), som sannsynligvis det fusjonerte Telia/Telenor vil hete.

I tillegg er det ikke usannsynlig at UPC kjøper Avidi og vil med det samlet kontrollere en telekabel inn til 600.000 norske husstander.

Det gir en firedel av Norges befolkning frie valgmuligheter på hvem de vil kjøpe sin teleaksess fra. Riktignok vil det ta ett til fire år før kabelnettene er oppgradert fullstendig for telekommunikasjon – men det vil skje.

Ser vi en slik sannsynlig utvikling i perspektiv til dagens tilstand med Telenors de facto aksessmonopol tror vi både bedriftskunder og privatkunder vil få et bedre og billigere teletilbud takket være storfusjonen.

Mobil til Norge?
Partene hevder at det ikke er bestemt hvor hovedkvarterene for mobilvirksomheten og Internett skal ligge. For norsk IT-industri er det maktpåliggende at mobilhovedkvarter kommer til Norge.

ITavisen føler oss slett ikke sikker på at det vil skje og frykter at denne plasseringen har vært en faktor i den veritable krigen som har pågått de siste dagene. Det er å håpe at så ikke er tilfelle. Det er nemlig åpenbart at Norge trenger den vitaminsprøyte en slik lokalisering kan bety i en periode da det mobile Internett skal innføres. I balansegangen mellom Norge og Sverige synes også dette å være påkrevd for å oppnå en reell balanse mot et svensk hovedkontor for konsernet.

Først når vi ser alle lokaliseringsvalgene kan det endelige balanseregnskapet gjøres opp.