Arild Steen

Annonse


Kritikk og tap for Telenor

Arild Steen

Fast forvalg gjør det mulig for kunder tilknyttet Telenors nett å velge en annen tilbyder, uten å måtte slå prefiks (firesifret tallkode) før telefonnummeret de skal ringe.

Trenerer saksgangen
Kritikken har i hovedsak gått på at Telenor har trenert saksgangen når en kunde vil benytte seg av fast forvalg. Det har, ifølge andre tilbydere, medført unødvendige forsinkelser.

Etter vel tre måneder med fast forvalg har Telenor gjort noen erfaringer og Stein Gustavsen, viseadministrerende direktør i Telenor Nett, innrømmer at det har vært problemer.

Annonse


Kritikk
– Støttesystemene som ikke har vært gode nok når kunder har bedt om å bytte tilbyder. IT-systemene fungerte ikke slik vi ville i begynnelsen, og vi var nødt til å gjøre en del ting manuelt.

Kritikken har med andre ord ikke vært urettferdig.

– Jeg synes at de andre operatørene må kunne forvente at vi håndterer dette i forhold til de krav Post og Teletilsynet har satt, sier Gustavsen til ITavisen og ber de andre operatørene om forståelse for problemene som har oppstått i oppstartsfasen.

Ifølge Gustavsen er det i ferd med å bli en bedring.- Vi har satt i gang forbedringstiltak som etter hvert vil gjøre at vi kommer i en normalsituasjon.

Vil beholde 80 prosent
Per i dag går omkring ti prosent av trafikken i Telenors nett via konkurrentene. Det betyr at omkring 220.000 har valgt å benytte seg av muligheten for fast forvalg.

Tallene ser ikke ut til å bekymre Gustavsen.

– Det er klart vi vil ha alle kundene, men Telenor bør ikke ha mindre enn 80 prosent av trafikken i fremtiden. Per i dag viser tallene at veksten blant private kunder har vært vesentlig større enn i bedriftsmarkedet, sier Stein Gustavsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse