Annonse


Telenor beklager kundebehandling

Hun beklager at vi har hatt uheldige opplevelser i Telehusets butikker og hevder at disse ikke kan være representative for Telehusets medarbeidere.

Ring 140
– Telenor gjennomfører utstrakt opplæring, men det er mange medarbeidere som skal læres opp. Likevel vil jeg hevde at kompetansen har nådd ganske langt ut i butikkene, selv om det nok er å sikte vel høyt å tro at alle medarbeiderne sitter inne med den samme spisskompetansen på alt. I Telehusets butikker er det tross alt mange produkter det dreier seg om, sier Gjølme.

– Men om man ikke selv besitter den nødvendige kompetanse burde man ikke sørge for å sette kunden i kontakt med personale som kan gi kunden den servicen han eller hun ber om?

– Det beste en ekspeditør kan gjøre er å be kunden ta kontakt med Telenor Kundeservice på nummer 140. Det er her kundene finner den største kompetansen på blant annet ISDN.

Annonse


Beklager episoder
Telenor har satt inn mye ressurser på å gjøre 140 så kompetent og kundevennlig som mulig, men Gjølme vil ikke være med på at dette går ut over kompetansenivået i Telehusets butikker.

– Vi kan bare beklage på det sterkeste at det forekommer uheldige, enkeltstående episoder, slår hun fast.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse