Annonse


Internettfeil fra Norsk Gallup

Hele 550 000 nordmenn brukte Internett daglig i august. Ellers er det økning over hele linjen. Det totale antall mennesker fra 13 år og oppover når også ny rekord til 1.852.000.

Antall husstander med oppkobling stiger til 567.000 og antallet brukere øker til 1.229.000. Dette skriver Norsk Gallup i sin korrigerende pressemelding.

Ulf Andersen, avdelingsleder ved Internet Research i Norsk Gallup, mener det er høsten som har gjort utslaget. I juli sank den daglige bruken av nettet, i august økte den til rekordhøye 550.000 brukere.

Valget viktig
Det var først og fremst menn som tok i bruk Internett og valget kan ha vært en medvirkende årsak. Menn sto bak 70 prosent av den daglige driften og søk etter informasjon rundt valget virket inn sannsynligvis inn.

Annonse


Fremdeles er det aldersgruppen mellom 20 – 39 år som dominerer blant brukerne. Også her kan kommunevalget være en viktig medvirkende årsak. Tenåringene sto bak bare 17 prosent av søkene.

For øvrig har kvinneandelen økt til 40 prosent blant dem som har brukt Internett i løpet av siste tretti dager. Internettbruken fordelt på alder og utdanning viser bare små endringer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse