CallGirl

Annonse


Vil forby norske callsentre

CallGirl

NORDMA (Norges Direkte Markedsføringsforening) har 120 medlemsbedrifter innen direkte Markedsføring (DM) og telemarketing (TM) som omsetter for over 730 millioner kroner i året.

NORDMA organiserer halvparten av de norske callsentrene, og anslår at bransjen har 5000 direkte ansatte. Dette er et konservativt anslag.

Likevel betyr det at bransjen har like mange ansatte i Norge som Elkem, Norske Skog, Storebrand eller Sparebanken NOR. De fleste arbeidsplassene finnes i Oslo, Agder, Telemark og Akershus.

Annonse


Vokser kraftig
I tillegg kommer et tilsvarende antall callsenter-medarbeidere i bedrifter som ikke har slik virksomhet som hovedoppgave.

– Norske callsentre vil totalt vokse med 15-20 prosent i de nærmeste årene, sier daglig leder John-Arne Martinsen hos Paintbox Kommunikasjonssenter.

Reservasjon
I dag kan privatpersoner reservere seg mot telefonsalg i det frivillige reservasjonsregisteret som er opprettet hos Telenor. Den reviderte Personregisterforskriften som er under behandling, foreslår et obligatorisk reservasjonsregister i Brønnøysund.

Våren år 2000 framlegger EU et direktiv om ”distance selling” som skal gjelde i alle EØS og alle EU-land fra 20. mai 2000. Også her er hensikten å hindre at forbrukerne skal få uønskede henvendelser.

NORDMA støtter opprettelse av obligatorisk reservasjonsregister og innfører samtidig en autorisasjonsordning for medlemsbedriftene. Her innskjerper de kravene til sletting i forhold til dødsregistre, forbyr kobling av markedsundersøkelser og salgskampanjer, og stiller strenge krav til forløpet av en salgssamtale.

Ønsker forbud
Forbrukerombudet og enkelte politikere ønsker å redusere callsentrenes aktivitet ytterligere. De vil at forbrukerne først må tillate telefonsalg (”opting in”).

Bransjen mener at en slik ordning er synonymt med et forbud. De hevder at det vil resultere i at seriøse aktører legger inn årene og overlater markedet til useriøse aktører og utenlandske callsentre som myndighetene neppe kan kontrollere.

– Restriksjoner på telemarketing mot privatmarkedet kan komme i løpet av kort tid. For oss ville det ikke vært noen krise, fordi vi har hatt en glidning mot bedriftsmarked og kundeservice, sier John-Arne Martinsen hos Paintbox.

Muligheter for distriktene
– Jeg håper virkelig ikke at flertallet av norske politikere frivillig vil legge ned en virksomhet som sysselsetter like mange mennesker som Norske Skog, sier direktør Torill Seter Bråthe i Direkte Respons Senteret.

Callsentre er en internasjonal vekstbransje:

  • Telemarketing vil ta 20 prosent av Europas direkte markedsføringsbudsjetter på 257 milliarder kroner innen år 2001 (Kilde: FEDMA)
  • Innen år 2001, vil 1 av 100 arbeide i et callsenter (Datamonitor)
  • 40 prosent av AT&Ts samtaler er “toll free” (AT&T)
  • 9 av 10 amerikanere bruker 800-numre (AT&T)
  • Det europeiske callsenter-markedet øker med 25-35 prosent per år (Yankee Group)

– England, Irland, Skottland og Nederland har aktivt markedsført seg ovenfor internasjonale konserner som vil opprette kundesentre. Sverige og Danmark har de siste årene solgt seg som callsenter-land med etableringsstøtte og rimelige tellerskritt, sier Bråthe.

Norske politikere synes å være mer opptatt av å sentralisere IT-etableringene, selv om callsentre er midt i blinken for utbygginger i distrikts-Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse