Annonse


Teleomlegging kan gi problemer

Når 02.59.59 blir til 03.00.00 den 11. september blir også Sverige innlemmet i 00-for-utlandet-verdenen.

Total forvirring
For den som ringer manuelt og glemmer seg skjer ikke annet enn at onkel i Amerika blir til herr Singh i India, men for alle bedrifter som ikke har omprogrammert sine sentralbord, kan forvirringen bli total.

– Mange bedrifter med internasjonale forbindelser benytter kortnummer der prefikset er forhåndsprogrammert. De som ikke har endret kortnummeret, risikerer å havne i et annet land eller ikke komme frem i det hele tatt, sier Per-Arne Blomquist, direktør i Telia företag.

Omfattende arbeid
Telia som er den største leverandøren av sentralbord i Sverige, har fått i oppdrag å se over 4.000 av de drøyt 8.000 større sentralbord som de har ansvar for.

Annonse


For bedrifter med store sentralbord og mye trafikk til utlandet er det et omfattende arbeid å omprogrammere til det nye prefikset, spesielt om sentralbordet er av litt eldre modell.

Faksproblemer
Volvo har ca 40.000 telefonlinjer i hele Sverige å holde rede på. Bare i Göteborg har selskapet tre fysiske sentralbord med 23.000 linjer.

– Det største problemet er fakser, modem og datamaskiner med innprogrammerte nummer, ofte er det ingen som har et direkte ansvar for disse, sier Hasse Oom ved Volvos IT-avdeling.

Oom anslår at Volvo har et par tusen fakser, noen koblet til sentralbord, andre med direktenummer. Han ser på dette som en sikkerhetsrisiko.

– En viktig faks kan havne hos noen som absolutt ikke bør se faksen. Vi kan også risikere at en som venter en faks fra oss ikke får denne, sier Hasse Oom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse