Enoksen, Odd Roger

Annonse


Digitalt selvskudd fra Sp

Enoksen, Odd Roger

Mandag lanserte Sp med brask og bram at de vil ”få bygd ut kapasitet tilsvarende bredbånd (fiberoptiske kabler i kombinasjon med radiolinker) like langt som telenettet i dag går; til alle husstander i hele Norge.”

Fibernettet skal etter planen finansieres med salg av aksjer i Telenor/Telia.

Stemte ned
Problemet er bare at Sp tidligere i år var med på å stemme ned et lignende forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti. Sp ville nemlig ikke bruke statlige penger til slikt.

Annonse


Sp sluttet seg til flertallets kommentarer, som lød:

”Alternative aksessnett og teknologier finnes allerede og bygges videre ut. På bakgrunn av dette synes det ikke å være behov for noe eget, statlig tiltak for forsert utbygging.” (Innst. S. Nr. 198, 1998-99)

Ikke pålegg
Ap og SVs forslag om å utbygge et landsdekkende tilbud av bredbåndstjenester var riktignok utformet som et pålegg: Tilbydere av offentlige telenett, med sterk markedsstilling, skulle gjennom konsesjon få leveringsplikt av bredbåndstjenester.

Sp og resten av stortingsflertallet var enige i intensjonene om at alle husstander og virksomheter skulle sikres et bredbåndstilbud. Men dette flertallet ville bare vurdere leveringsplikt – ikke innføre det.