Tollerud

Annonse


55 øre per SMS

Tollerud

Til tross for at antall tekstmeldinger øker hvert kvartal, har ikke prisen falt i Norge. Med kun to mobiloperatører i Norge, er det lite sannsynlig at prisene faller med det første.

Deilig Danmark
Både hos Tele Danmark og Telia DK koster det kun en halv krone for å sende noen ord via mobiltelefonen. Justert for valutaforskjell blir prisen 55 øre, som kun er en tredjedel av hva Telenor og NetCom krever.

Danmark har fem mobiloperatører, noe som lettere kan skape tøffere konkurranse og lavere priser.

Annonse


Sure svensker
I Sverige er situasjonen imidlertid en annen. Telia tar her 2,5 kroner per melding. Europolitan tar 2,38 og Comviq (Tele2 ) 2,31. Generelt ligger svenske mobilpriser over norske og danske tross høy mobilbruk over kjølen.

Svenske Post– och telestyrelsen har ved flere anledninger uttalt misnøye over for lite konkurranse, og vil til neste år slippe til virtuelle operatører som for eksempel Sense.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse