Moland.gif

Annonse


Telenor tjener mindre

Moland.gifTelenorkonsernet hadde et driftsresultat etter første halvår 1999 på 1.811 millioner kroner.

Dette er 42 millioner mer enn for samme periode i fjor. Driftsinntektene økte i samme periode med vel 15 prosent til 15 851 millioner kroner, heter det i pressemeldingen fra Telenor.

Resultat ned
Men resultatet i samme periode går ned.

Resultat før skatt i første halvår ble 1 194 millioner. Dette er 102 millioner kroner mindre enn i samme periode i fjor. Det er 7,8 prosent nedgang.

Annonse


”Dette har særlig sammenheng med at netto salgsgevinster i første halvår 1999 var 340 millioner kroner mindre enn til samme tid i fjor. Endring i regnskapsprinsipper og –estimater har påvirket resultat før skatt hittil i år positivt med 215 millioner kroner”, hevder Telenor.

Inntektsøkning
Inntektsøkningen på vel to milliarder kroner i første halvår 1999 sammenliknet med samme periode i fjor kommer i hovedsak fra nettbaserte tjenester inkludert satellitt og mobiltelefoni.

For innenlandstelefoni er det særlig abonnement, internettrelatert trafikk og trafikk til mobilnettene som bidrar til økningen. Fjerntrafikk og trafikk til utlandet viser en inntektsreduksjon, blant annet som følge av prisreduksjoner og økt konkurranse.

Prisendringene for mobil- og fastnettgenerert trafikk reduserte inntektene i første halvår med ca 400 millioner kroner i forhold til første halvår 1998 basert på 1999 volum.

Fra første juli i år er det gjennomført ytterligere prisreduksjoner ved innføringen av Norgespris, med en pris for hele landet tilsvarende lokaltakst. Veksten i trafikkminutter generert i fastnettet var etter første halvår på 14 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Til sammenlikning var veksten på 16 prosent for hele 1998.

Underskudd
Tilknyttede selskap viste i første halvår et regnskapsmessig underskudd på 653 millioner kroner, mot et underskudd på 642 millioner kroner til samme tid i fjor.

”Dette gjenspeiler at Telenor nå har flere større internasjonale engasjement som er i en oppstarts- eller tidlig driftsfase, i hovedsak knyttet til mobiloperasjoner. Mer modne operasjoner, som for eksempel Cosmote (Hellas), Pannon GSM (Ungarn) og Esat Digifone (Irland) viser nå positiv resultatutvikling.”, hevder Telenor.

Totalt har tilknyttede mobilselskaper nå 2,2 millioner abonnenter, dette er en fordobling siden årsskiftet.

– I posisjon
– Telenor er nå godt posisjonert for konkurranse både i det hjemlige og det internasjonale markedet. Selv om marginene er lave og konkurransen har økt, har vi lagt grunnen for fortsatt trafikkvekst i Norge, blant annet gjennom å gjøre hele landet til en takstsone. Vi forventer også fortsatt økt kundetilgang i både mobil- og internettmarkedet, og er tilfreds med at nettbaserte inntekter har økt på tross av økt konkurranse og prisreduksjoner” sier konserndirektør Torstein Moland.