Annonse


Kamp om Internett via kabel-TV

Av de fire har Stjärn-TV (Stockholm) og Advantech (sørlige Sverige) kommet lengst i å tilby tjenesten, men Tele2s Kabelvision og Telia har begge et stort kundepotensial å ta av.

Rask vekst
Advantech har på få år vokst fra 2 til 35 ansatte og har nå nærmere 3.000 surfere på sitt nett.

– Vi har nylig innledet et samarbeid med Göteborgs Energi med et potensial på 70.000 husholdninger, sier Advantechs direktør Jan Tidelius.

Usikkert om Telia
Telia har kommet med løfter om at 170.000 husholdninger som har Telia Kabel-TV, skal få muligheten til Internett via kabelnettet før årsskiftet. Telias egen abonnementsprognose for perioden frem til årsskiftet er på 10.000 abonnenter.

Det råder imidlertid stor usikkerhet rundt selskapet Telia Kabel-TV, da det forventes at EU-kommisjonen vil forlange at selskapet selges for å godta fusjonen mellom Telia og Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse