Annonse


Hemmelig om Telianor-salg

I følge det hemmelige dokumentet, refert i svenske Finanstidningen torsdag, har konsernledelsen i de to selskapene skrevet under på at en lang rekke virksomheter skal selges hvis fusjonen blir til virkelighet.

Nevner ikke kabel
Den største overraskelsen i dokumentet, og den som gjør at man kan tvile på Finanstidningens kilder, er at den svenske kabelvirksomheten ikke er nevnt med et ord.

Men for øvrig går det frem av listen at ledelsen i de to selskapene har forstått at det er nødvendig å opprettholde telekonkurransen i Norge og Sverige også etter fusjonen, og at de respektive datterselskapene i de to landene må selges ut.

Telia Norge-salg
Derfor er Telianor-ledelsen åpen for å selge ut blant annet Telia Norge.

Annonse


Det gjelder datterselskapets Internett-virksomhet, alle Telias telefonvirksomheter i Norge, rettigheten til å opprette Norges tredje mobiltelefonnett og de 20 prosentene som Telia i dag eier i Ultranett i Drammen.

Telenor i Sverige
På samme måte vil Telenor selge sine eierandeler i svenske selskaper som Telenordia (33 prosent) Internordia (50 prosent) og katalogforlaget Lokaldelen (50 prosent).

Dessuten gir Telianor-ledelsen beskjed om at enten Telias eierandel i operatøren Telecom Eirann eller Telenors andel i ESAT Digifone vil bli solgt for å opprettholde konkurransen mellom de to ledende operatørene i Irland.

Men kabeldelen nevnes altså ikke med et ord.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse