Annonse


Posten velger ProSoft

Avtalen omfatter i utgangspunktet 50 prosjektledere og 250 prosjektmedarbeidere for bruk i interne og eksterne prosjekter, melder ProSoft.

Avtalen med Posten SDS er en av de større avtalene ProSoft har inngått med store norske virksomheter.

Flere andre virksomheter i Norge har allerede valgt GDPM Tools som sitt prosjektstyringsverktøy. Her kan nevnes Det Norske Veritas, NSB, Dyno Nobel Europe, Justisdepartementet og ABB Miljø.

Prosjektstyring
ProSoft AS er utvikler og leverandør av prosjektstyringsverktøyet GDPM Tools, som er basert på metoden Målrettet Prosjektstyring.

Annonse


Metoden er basert på lagdelt planlegging. Dette skjer i form av milepælsplaner, ansvarskart, milepæler og aktivitetskart. Metoden ble dokumentert i boks form i 1984 i samarbeide med Price Waterhouse Coopers og er oversatt til seks språk, og utgitt i 21 land.

Kjøpte av NMS
ProSoft leverer i tillegg det tidligere New Media Science utviklede produktet KIM Office. ProSoft kjøpte NMSdatterselskap New Media Office 31.12.98 med tilhørende eierrettigheter til Kim Office.

ProSoft har nylig signert en avtale med Ephorma AS (datterselskap av Telenor og EDB ASA) vedrørende salg, markedsføring og brukerstøtte av applikasjonene.