Telenordia

Annonse


Telenordia integrerer tele og web

Telenordia

Telenordia, som eies med en tredjedel hver av Telenor, BT og Tele Danmark, har valgt Inprise Application Server for å gi kundene mulighet til å gå inn via Internett og sjekke kontoen sin.

Mange gamle systemer
Som så mange litt eldre internettleverandører og teleoperatører sitter Telenordia i dag med en rekke ulike databaser og databaseløsninger som håndterer ulike deler av forholdet til kundene. Dette er lite effektivt og fratar selskapet en enkel tilgang til det samlede kundeforholdet til den enkelte kunde.

Problemet skal løses ved at det bygges et ”skall” mellom kundebehandlere og databasen, basert på Inprise Visibroker CORBA-teknologi.

Annonse


Dermed får Telenordia ett felles webgrensesnitt for kundedataene, noe som både gir fordeler for kundebehandlerne og gir mulighet til tilgang til dataene for kundene.

Kundene kan dermed registrere seg både som internettabonnenter og telekunder i samme vindu, enten dataene lagres i Oracle, Sybase eller Microsoft-databaser.

Java-støtte
I konkurransen om hvilken teknologi som skulle velges, var Inprise, Iona og BEA med i sluttspurten. Ifølge sjefsutvikler Daniel Silén i Telenordia ble Inprise valgt, blant annet på grunn av integrasjonen med Java.

En annen fordel som fremheves er at Inprise gir en komplett løsning, noe som betyr at Telenordia ikke trenger å forholde seg til flere enn en leverandør. Inprise’ svenske samarbeidspartner Agenda AB skal hjelpe Telenordia med å sette den nye løsningen i drift.

– Vi tror utfordringene Telenordia har møtt er typiske for bransjen. De fleste internett- og teleleverandører har utviklet seg fra ulike selskaper. Kun noen få starter opp med blanke ark, sier Gidi Schmidt, europasjef for Inprise.

Schmidt håper derfor på flere ordre fra tele- og internettleverandører som ønsker å integrere data fra ulike kundesystemer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse