Annonse


Vil ikke prise frekvenser

Arbeidsgruppen gir en redegjørelse for samfunnsøkonomiske forhold knyttet til prising av begrensede ressurser. Det er også gitt en bred beskrivelse av erfaringer fra frekvensprising i andre land. Gruppen har vurdert et konkret forslag fra Teleplan AS om bruk av frekvensprising for å bidra til effektiv frekvensutnyttelse.

Arbeidsgruppen anbefaler imidlertid ikke innføring av Teleplans konkrete forslag til frekvensprising, begrunnet både i prinsipielle og administrative forhold, melder Samferdselsdepartementet.

Begrenset ressurs
Frekvenser er en begrenset ressurs som utgjør en viktig innsatsfaktor i produksjonen av blant annet tele- og kringkastingstjenester. Det er i dag mangel på frekvenser i noen geografiske områder og for enkelte tjenester.

Dette er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet tok initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på hvordan prising av frekvenser anvendt til teletjenester kan brukes til å stimulere aktørene til å utnytte frekvensene mer effektivt, og til å sikre at frekvenser er tilgjengelig for framtidige behov. Arbeidsgruppens mandat var avgrenset mot frekvenser som nyttes til kringkasting.

Annonse


Vurderer behov
Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Samferdselsdepartementet, Post- og teletilsynet og Finansdepartementet, og den har nå levert sitt innspill til Samferdselsdepartementet. Rapporten vil inngå i Samferdselsdepartementets videre arbeid på området.

Gruppen legger til grunn at departementene vil vurdere behovet for å utrede dette nærmere.

Last ned sluttrapporten hos Post- og teletilsynet (Word-format): Sluttrapport, frekvensprising

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse