Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil ikke prise frekvenser

OSLO: Frekvenser for kringkasting kan bli enmangelvare. Likevel vil ikke en departementsgruppe anbefale prising som virkemiddel for bedre utnytting av frekvensene.

Arbeidsgruppen gir en redegjørelse for samfunnsøkonomiske forhold knyttet til prising av begrensede ressurser. Det er også gitt en bred beskrivelse av erfaringer fra frekvensprising i andre land. Gruppen har vurdert et konkret forslag fra Teleplan AS om bruk av frekvensprising for å bidra til effektiv frekvensutnyttelse.

Arbeidsgruppen anbefaler imidlertid ikke innføring av Teleplans konkrete forslag til frekvensprising, begrunnet både i prinsipielle og administrative forhold, melder Samferdselsdepartementet.

Begrenset ressurs
Frekvenser er en begrenset ressurs som utgjør en viktig innsatsfaktor i produksjonen av blant annet tele- og kringkastingstjenester. Det er i dag mangel på frekvenser i noen geografiske områder og for enkelte tjenester.

Dette er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet tok initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på hvordan prising av frekvenser anvendt til teletjenester kan brukes til å stimulere aktørene til å utnytte frekvensene mer effektivt, og til å sikre at frekvenser er tilgjengelig for framtidige behov. Arbeidsgruppens mandat var avgrenset mot frekvenser som nyttes til kringkasting.

Vurderer behov
Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Samferdselsdepartementet, Post- og teletilsynet og Finansdepartementet, og den har nå levert sitt innspill til Samferdselsdepartementet. Rapporten vil inngå i Samferdselsdepartementets videre arbeid på området.

Gruppen legger til grunn at departementene vil vurdere behovet for å utrede dette nærmere.

Last ned sluttrapporten hos Post- og teletilsynet (Word-format): Sluttrapport, frekvensprising

Stikkord: Mobil