Annonse


WebCom blir kjøpt opp

Dermed ser internettbransjen nok et eksempel på at små webutviklingsselskaper må fusjonere/bli kjøpt opp av større selskaper for å overleve og være konkurransedyktige. Fra før har Spray GK lidd samme ”skjebne” etter oppkjøpet av amerikanske Razorfish.

Prislappen kan endre seg – alt etter WebComs resultat for innværende år, melder Software Innovation. Det åtte mann store intranettselskapet regner å omsette for syv millioner kroner i 1999. Avtalen har virkning fra 1. juli i år.

Kjøper intranettpakke
WebCom leverer WebOffice. Software Innovation hevder at denne programpakken har fordeler foran andre konkurrenter:

Annonse


– Kvaliteten ligger ikke minst i at WebOffice, i motsetning til en del konkurrenter, er vel så mye et partnervennlig rammeverk som et fast standardprodukt, heter det i pressemeldingen.

Nytt område
Med WebCom ønsker Software Innovation å sette fart på et nytt satsningsområde basert på intra-/internett. Dette området vil i 1999 utgjøre arbeid for omtrent 30 ansatte, som vil være skikket til å påta seg større utviklings- og integrasjonsoppdrag.

Oppkjøpet av WebCom styrker Software Innovation både på konsulent- og produktsiden. På konsulentsiden har WebCom et høyt aktivitetsnivå. Sammen med Software Innovations egen internettekspertise, blir dette et eget satsningsområde med over 30 ansatte.

På produktsiden vil WebOffice utgjøre en Internett-/intranett-portal til Software Innovations øvrige programmer, som allerede er tilrettelagt for Internett.

WebCom har også 40 partnere som lager ulike programvareløsninger innenfor WebOffices rammeverk.

Passer WebCom
Men selv om WebCom blir ”slukt” opp av det internasjonale selskapet, er ikke adm. direktør Rune Semundseth lei seg.

– Dette passer også godt med våre internasjonale ambisjoner, sier daglig leder Rune Semundseth i WebCom. Sammen med Software Innovation dekker vi nå hele spekteret fra enkle Intranet-in-a-box-løsninger til store, komplekse integrasjonsoppgaver.

Eies av ansatte
Ifølge WebComs hjemmeside eide de ansatte 65 prosent av selskapet før overtakelsen. Cosima hadde 10 prosent, mens Ulf Leinebø var inne som finansiell investor med 25 prosents eierandel.

WebCom ble i sin tid skilt ut fra SiO Data, som var heleid av Studentsamskipnaden i Oslo.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse