Annonse


Forté hjelper bedriftene

I begynnelsen av 1999 gjennomførte Spikes Cavell & Co en stor undersøkelse hos 300 storkonserner i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Benelux og Sveits.

Hardkjør på IT
Spikes Cavell spurte 150 næringslivsledere og 150 IT-ledere om hva som var bedriftens viktigste drivkrefter:

– Å utvide markedet for virksomheten, sa næringslivslederne. – Å håndtere alle forandringene, sa IT-lederne som har opplevd et ekstremt hardkjør med år 2000, Euro-valuta, fusjoner og oppkjøp, parallelt med mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Resultatet av undersøkelsen ble presentert under et Forté Integration Forum-seminar i London.

Annonse


Åpnet i Norge
I april åpnet amerikanske Forté Software den norske avdelingen Forté Norge AS som ønsker å integrere applikasjonene i telekom-bedriftene.

Forté har levert løsninger til Alcatel, Ascom, Bell, Hong Kong Telecom, MCI, Pacific Bell, Sprint, US West, Telecom Italia Mobile, Omnitel, Ericsson og Telia, og underskrev nylig avtale med en stor britisk mobiloperatør

Skyter fart neste år
IT-infrastrukturen må håndtere ekspansjon og hyppige endringer på samme tid, og integrere nettbaserte applikasjoner, standardpakker som SAP, og tunge stormaskinsystemer.

De fleste analytikerne er enige om at EAI (Enterprise Application Integration) er neste logiske skritt for storkonserner, og forventer at integrasjonen vil skyte fart så snart år 2000-problemene er løst neste år.

Både standard og spesial
Ifølge undersøkelsen synes næringslivslederne at standardapplikasjoner er nyttige fordi de er så enkle å bruke. Samtidig krever de spesialapplikasjoner som kan gi konkurransefortrinn.

IT-lederne vurderer applikasjonsutvikling som strategisk viktigere enn integrasjon, selv om de stadig bruker mer tid og penger på integrasjon enn på utvikling.

Bedre oversikt og forståelse
95 prosent av næringslivslederne som deltok i undersøkelsen, mener at integrasjon er en prioritert oppgave. 60 prosent mener at integrasjon gir mulighet til å dele informasjon og derved bedre oversikt. Like mange mener at det er lettere å forstå hva som foregår i bedriften og arbeide mot felles mål, hvis all informasjon er tilgjengelig for alle.

Å integrere systemene og få alle bitene til å passe sammen, sluker opp mot 35 prosent av IT-budsjettet i storkonsernene, i følge undersøkelsen fra Spikes Cavell & Co.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse