Arnt Sommerlund

Annonse


CDMA-alternativ til kobber

Arnt SommerlundAdiCom har utviklet sin egen variant av CDMA (Code Division Multiple Access), som de kaller A-CDMA (A’en står for advanced).

Proprietær løsning
Selskapet hevder deres proprietære teknologi vil gjøre det lettere for aktører i det trådløse markedet å migrere til det som etter hvert skal bli 3. generasjon trådløsstandard: W-CDMA (Ericsson og ITU).

– De som tar i bruk vårt system vil få en letter overgang til det som blir fremtidens CDMA-standard, hevder markedsdirektør Chuck Chakravarty ovenfor Telecom Revy.

By og land
AdiCom har den beskjedne ambisjon om å tilby trådløse aksessnett, såkalt Wireless Local Loop (WLL), som er tilpasset både for tettbefolkede byområder og for de mer glisne befolkede utkantstrøk.

Annonse


”Aditus 100” er lavkostnads system for forsteder og utkantstrøk. Avstanden mellom cellene kan være opptil 14 kilometer. Systemet kan operere i frekvensområdet mellom 400 og 3.600 MHz. Dataoverføringshastigheten er på opptil 14,4 Kbps (V.32 bis).

”Aditus 200” er systemet for de mer tettbefolkede strøk. Datakapasiteten er økt til 56 Kbps (V.90).

Å vokse med
I motsetning til eksempelvis mobilsystemet GSM, som har talekoding på 13 Kbps, kan A-CDMA til tre varianter talekoding: 16, 32 og 64 Kbps. Dette gjør blant annet at man kan tilby bedre kapasitet i lavtrafikk-perioder.

AdiCom hevder at deres system gjøre det mulig ”å betale etter hvert som man vokser”. De hevder at bare 10 til 15 prosent av systemkostnadene er etableringskostnader.

Det italienske telekomselskapet Marconi er en av de som skal levere produkter A-CDMA-produktene fra AdiCom.

I april hentet trådløsselskapet AdiCom inn om lag 150 millioner kroner i finansiering. I følge selskapet ledelse skulle denne kapitalen sikre videre utvikling og markedsføring av deres Aditus-produkter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse