Penger og mobil

Annonse


Norge er billigst på mobil

Penger og mobil

OECD, FNs økonomiske samarbeidsorganisasjon, har gjort en undersøkelse for å sammenlikne mobiltelefoniprisene blant verdens 31 rikeste land. Undersøkelsen som viste at Norge har de laveste mobiltelefoniprisene, melder det svenske fagtidsskriftet Mobil.

Totalkostnaden
Totalkostnaden for abonnement, antall ringeminutter til andre mobile nett og fastnett ble tatt med i undersøkelsen.

Den gjennomsnittlige forretningskunden i Norge betaler omkring 4.800 kroner, mens tilsvarende siffer for Sverige er 7.600 kroner.

Annonse


Dyrest i Polen
Undersøkelsen fra OECD viste at det er dyrest å være mobilbruker i Polen. De betaler 19.200 kroner for samme ringemønster, skriver Mobil.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse