Dell

Annonse


Ekstra dyrt med hjemmePC

Dell

Skattedirektoratet går i et brev av 17. juni til landets fylkesskattekontorer inn for å gjøre den populære ordningen med utlån av hjemmePC fra arbeidsgiver til ansatte mindre økonomisk attraktiv, melder Aftenposten.

Mindre motivert
– Resultatet kan bli at arbeidstagerne ikke får samme mulighet og blir mindre motivert for å oppdatere seg på informasjonsteknologi, slik myndighetene har uttrykt ønske om, sier advokat Odd Hylland i advokatfirmaet Pricewaterhouse Coopers.

Overfor Aftenposten påpeker Hylland at hittil har ordningen med utlån av hjemme-PC vært skattemessig gunstig, både for arbeidsgiver og arbeidstager.

Annonse


Sparer kostnader
Det skyldes at skattemyndighetene har sagt ja til et prinsipp om å la bedriftene trekke kostnadene ved kjøpet av slikt utstyr fra den ansattes bruttolønn. Dermed sparer bedriften kostnader som arbeidsgiveravgift og feriepenger på disse pengene.

Direktoratet vil ikke gi bedriftene fradragsrett for moms på innkjøp av hjemmePC-er som betales ved å redusere arbeidstagernes bruttolønn.

Ikke fradragsrett
Dermed havner momsregningen på den enkelte arbeidstagers bord. For privatpersoner har ikke fradragsrett for moms, slik bedrifter har på varer og tjenester de kjøper inn, melder Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse