Rosengren, Björn

Annonse


Blåser opp Telianor-verdi

Rosengren, Björn

Rosengren uttalte til den svenske avisen Dagens Nyheter at de regner med å få om lag 100 milliarder kroner for en fjerdedel av aksjene i Telianor. Det betyr at han optimistisk regner med en markedsverdi på 400 milliarder kroner.

Oppblåst?
Men dette verdianslaget kan være oppblåst. Det er i hvert fall et høyst usikkert tall, siden det ennå er usikkert hva Telenor/Telia må selge av virksomheter for å få lov av EU til å fusjonere. Jo mer Telianor må selge, jo svakere kan verdien på selskapet.

I tillegg vil selskapets verdi påvirkes av i hvor stor grad man lykkes med de internasjonale aktivitetene – og da spesielt i Telenor, der det norske selskapet har vært betydelig mer aggressiv enn det svenske.

Annonse


Verdistigning?
Da fusjonsplanene ble gjort kjent, mente samferdselsminister Odd Einar Dørum at prislappen lå nærmere 300 milliarder kroner.

Telecom Revy/ITavisens verdivurdering av selskapet i januar i år tydet på at Dørum overpriset – og at prislappen var nærmere 230 milliarder kroner.

Fortjeneste?
Ifølge Dagens Næringsliv skal salget foregå i to trinn. Sverige skal selge 20 prosent, mens Norge skal selge fem prosent.

Med Rosengrens verdianslag på 400 milliarder kroner vil ”Söta Bror” sitte igjen med 80 milliarder kroner og ”Ola Normann” med 20 milliarder kroner.

Dersom vår verdivurdering er rett, vil fortjenesten bare være om lag halvparten av det nevnte. Sverige vil få 46 milliarder kroner, mens Norge bare får 11,5 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse