Sponheim, Lars ny

Annonse


Sponheim satser på satellitt

Sponheim, Lars ny

Siden 1996 har Næringsdepartementet overført ca. 28 millioner kroner til bygging av Svalbard satellittstasjon like ved Longyearbyen.

NASA er med
Ifølge en pressemelding fra departementet er det nå bygget to satellittantenner. Den ene eies av NASA og den andre av Lockheed Martin og Kongsberg- gruppen. Siden april 1999 har antennen til NASA betjent en av NASAs satellitter.

Svalbard Satellittstasjon er den eneste sivile satellittstasjon som kan betjene alle passeringene til satellitter i polarbaner.

Annonse


Næringsvirksomhet
Svalbard Satellittstasjon bringer ny næringsvirksomhet til Svalbard, ifølge departementet.

Gjennom Longyearbyens unike geografiske beliggenhet og godt utbygde infrastruktur og teletjenester kan Svalbard Satellittstasjon tilby kosteffektive og konkurransedyktige tjenester til satellittoperatører av polare lavbanesatellitter, heter det videre i pressemeldingen.

Arbeidsplasser
Svalsat betyr etablering av nye helårs arbeidsplasser i Longyearbyen og vil forestå betydelige lokale innkjøp av varer og tjenester. Helårsvirksomheten vil i tillegg gi økt antall besøkende og økt aktivitet utenfor høysesongene.

Virksomheten vil kunne innebære betydelig muligheter for forskningsmessig samarbeid med UNIS (Universitetsstudiene på Svalbard) og EISCAT- installasjonene i Longyearbyen. Tromsø Satellittstasjon AS forestår driften av Svalbard Satellittstasjon med 11 ansatte.

Millionomsetning
Svalbard Satellittstasjon forventes å få en omsetning på ca. 15 millioner kroner i 1999. De norske myndighetene vil gjennom egne kontrolltiltak sikre at Svalbard Satellittstasjon opererer innenfor rammen av Svalbard-traktaten.

Det er sannsynlig at i de nærmeste årene vil flere nye satellitter benytte seg av Svalbard Satellittstasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse