Kristin Mack Løvdal

Annonse


Janco takker EU

Kristin Mack Løvdal

EU har tidligere stilt strenge krav til tidligere telemonopolister om å skille ut kabel og kobbernett. Senest fikk Deutche Telekom pålegg om å skille ut kabelvirsomheten. Etter siste utspill fra EU, er Janco styrket i troen på at Telenor blir tvunget til det samme.

Mot seier?
– Dette er en svært gledelig avgjørelse. Det understreker viktigheten av å skape rettferdige rammevilkår for bransjen, sier styreformenn og adm. direktør Lars Helgerud Andersen, til ITavisen.

Han regner det nå som meget sannsynlig at Telenor må velge mellom kobber og kabel. Andersen bekrefter også at dette kan sette fusjonen i fare, spesielt med hensyn til Telia som har over en million kabelabonneneter.

Annonse


Janco klager – og kjøper
Høyre og Frp ga under stortingsbehandlingen av ”enkelte regulatoriske spørsmål”, klart uttrykk for støtte til EUs direktiv 90/388 som sikrer regulering av multimediabransjen, ved å skille mellom tilbydere av telekommunikasjonsnett og kabelnett.

Etter at EU-kommisjonen har gitt signaler om at Telenor og Telia må skille seg med sine kabler, er Janco, gjennom moderselskapet UPC, en aktuell oppkjøper av Telenor Avidi.

– Ja det er absolutt et interessant scenario å kjøpe Telenors kabler, sier Andersen til ITavisen.

Hvis Janco får realisert dette ønsket kan selskapet nesten doble kundemassen til mer enn 600.000 potensielle telekunder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse