Jakobsen, Ole Petter

Annonse


Pilot med suksess på TV i USA

Jakobsen, Ole Petter

Bergens-selskapet er nå i kontakt med samtlige av de fem nasjonale TV-nettverkene om salg av grafikksystemet Pilot, forteller adm. direktør Petter Ole Jakobsen i Pilot Broadcast Systems AS i Bergen til ITavisen.

Tror på tre kontrakter
Programvareselskapet som opprinnelig ble etablert for å utvikle grafiske løsninger for TV2, opprettet like før årsskiftet et eget New York-kontor med to ansatte som skal håndtere salg og markedsføring i TV-ens hjemland.

Går det som Jakobsen håper og tror, vil selskapet ha undertegnet tre større kontrakter med nasjonale amerikanske TV-nettverk innen årets utgang. Fra før har selskapet solgt seg inn hos CBS med sine løsninger for illustrasjon av sports- og nyhetssendinger.

Annonse


Endret navn
I fjor oppnådde Pilot Broadcast Systems AS et resultat på tre millioner kroner før skatt, etter en omsetning på 18 millioner kroner. Selskapet har for øyeblikket 14 ansatte.

Programvareselskapet AS er en videreføring av det tidligere Autograf. Navneskiftet skjedde dels for å understreke eiertilhørigheten til grafikksystemene i Pilot-familien, dels for å unngå å bli forvekslet med en amerikansk konkurrent, ifølge Jakobsen.

Totalt visuelt konsept
Bergens-firmaet sitter på rettighetene til samtlige av den kommersielle TV-stasjonens egne grafiske presentasjonsverktøy. Rundt de tre enkeltsystemene; Pilot News, Pilot Weather og GeoNews har selskapet det siste halvannet året bygget opp et totalkonsept for visualisering av journalistiske poeng på områder som er sentrale for TV-kanalenes nyhetsdekning.

En database for lagring og hurtig gjenfinning av 3D-objekter, video, film og lyd inngår som en sentral del av konseptet. Hvorvidt materialet er analogt eller digitalt spiller ingen rolle, ifølge Jakobsen.

Journalistene gjør jobben
Den lave brukerterskelen er noe av forklaringen på Pilot-familiens popularitet. Programvaren er utviklet med tanke på at journalistene skal kunne illustrere sine egne saker.

TV-stasjonene vil derfor kunne forbedre bruken av grafisk illustrasjonsmateriale, uten at staben av grafiske medarbeidere trenger å vokse tilsvarende.

– Særlig nyetablerte TV-stasjoner oppfatter Pilot som svært interessant på grunn av ressursbruken. For etablere TV-stasjoner, vil innføringen av våre grafikk-løsninger innebære krav om omfattende endringer i arbeidsmetodene, sier Jakobsen.

Omfattende hos CNN+
CNN+, den spanske avleggeren av nyhetskanalen CNN, kan takket være det Bergens-utviklede grafikksystemet vise til en langt mer omfattende grafikkbruk enn de etablerte konkurrentene, til tross for at stasjonen bare har fire grafikere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse