Fusjonen1

Annonse


Kabel ga EU-krøll

Fusjonen1

EU-kommisjonens varslet tirsdag at fusjonen mellom Telenor og Telia må utsettes i fire måneder. Så lang tid trenger kommisjonen for å foreta nye og grundigere granskinger. Og det er allerede sendt ut varsel om at det kan være mulige nye problemområder.

– Undersøkelsen har vært komplisert, heter det i meldingen fra EU-kommisjonen.

Salg av Telia Norge
Både Telenor og Telia har foreslått omfattende salg av virksomhet. Sannsynligvis har selskapene foreslått salg av Telia Norge og Telenordia, samt virksomhet i Irland. Men dette har ikke vært nok.

Annonse


– Telia og Telenor foreslo tiltak som innebar salg av mesteparten av selskapenes investeringen på den andre partens hjemmemarked. Til tross for dette viste undersøkelsen at det var flere konkurranseproblem som ikke kunne løses på denne måten, heter det i pressemeldingen fra EU-kommisjonen.

Fra mottaker til sender
Spesielt understrekes problemene med selskapenes dominerende stilling når det gjelder infrastrukturen. Denne må andre operatører også bruke for å få tilgang til markedet. Dette gjelder både telenettet og nettet for kabel-TV. På det siste området var det ventet innsigelser. Det blir mer og mer vanlig at TV-kablene også kan brukes til telefoni.

Kommisjonen svarer at tiltakene som Telenor og Telia la fram ikke var tilstrekkelig, og har derfor bedt om fire måneders utsettelse, før de feller en endelig vedtak.

– Kommisjonen kan ikke utelukke at en ytterligere granskning kan komme til å påvise ytterligere områder der det kan oppstå konkurranseproblem, heter det i meldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse