E-handel (tegning)

Annonse


Handel på nett tar tid

E-handel (tegning)

Den internasjonale undersøkelsen er samordnet av paraplyorganisasjonen for forbrukere, Consumers International, og omfatter 150 bestillinger fra 17 land. Selve utførelsen er gjort av forbrukerorganisasjoner og undersøkelsen er betalt av EU.

Like bestillinger
Det ble bestilt tilnærmet like varer i hvert enkelt land, og de fleste varene ble også returnert for å teste virksomhetene.

8 prosent av de bestilte varene kom aldri, noen kom ikke før etter en måneds ventetid. Informasjon om leveringskostnader var også mangelfulle i mange av Internett-butikkene, til tross for at dette kan ha stor betydning for varens totalpris ved kjøp over grensene.

Annonse


Bare halvparten av Internett-butikkene hadde en policy for retur av varer, og ordrebekreftelse var det bare 65 prosent av butikkene som ga.

På vakt
– Å handle på nett kan være både lettvint og bra, men vi ser samtidig at forbrukerne må være på vakt for ikke å gjøre en dårlig handel. Det vil alltid finnes useriøse tilbydere, sier den svenske forbrukerombudsmanne Axel Edling.

– Det er vår oppgave å gripe inn når vi oppdager uakseptable salgsmetoder, og så langt det er mulig å hjelpe forbrukerne til å unngå de verste fallgruvene, sier Edling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse