Rosengren, Björn

Annonse


Norge kan bli størst i Telianor

Rosengren, Björn

– Sverige kan jo gjøre flere aksjer tilgjengelig, og i teorien skal Sverige kunne eie 0, men Norge eier 51 prosent, sier Rosengren til Dagens Nyheter.

Bekrefter
Den norske samferdselsministeren, Dag Jostein Fjærvoll, bekrefter ovenfor Finansavisen at ulik eierandel mellom Sverige og Norge er en mulighet.

– Jeg har ikke fått noen signaler fra svensk side om at man ønsker å selge seg ned til under 33,4 prosent, men i teorien er det ingenting i veien for det, sier Fjærvoll til Finansavisen.

Annonse


Lite sannsynlig?
Men på spørsmål om hvor sannsynlig en ulik eierfordeling er svarer Fjærvoll følgende:

– Stortinget i Norge og Riksdagen i Sverige kan endre holdningene til spørsmål rundt det nye selskapet, og ting kan skje rimelig raskt i det politiske liv. Per i dag er det allikevel ingenting som tyder på at det skal skje, sier Fjærvoll.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse