Annonse


Newbridge blør

– Fjerde kvartal ble en skuffelse på tross av et rekordstort antall ordre. Ordreinngangen resulterte ikke direkte i inntjening på grunn av problemer i vårt forsyningsledd. Vi har gitt problemet første prioritet, og selv om det vil ta et halvt år å gjennomføre endringene, er jeg mer enn tilfreds med den forbedringen som er skjedd den siste måneden, sier president Alan Lutz i Newbridge i en pressemelding.

Året trekker opp
Men året sett under ett gir plusstall for Newbridge.

For regnskapsåret 98/98 omsatte selskapet for 9,7 milliarder kroner, hvilket ga et overskudd på 960 millioner kroner. Omsetningen i 4. kvartal lå på 2,4 milliarder kroner.

Endringer
Endringene i Newbridgs distribusjon og effektiviseringen av salgskanalene har blant annet ført til at firmaet i Japan har skiftet fra direkte til indirekte salg, i form av et samarbeid med en japansk distributør.

Annonse


Også produktporteføljen er blitt strømlinjeformet ved utfasing av en rekke produkter og introduksjon av nye til markedene for IP over ATM og TDM (Time Division Multiplexing). Newbridge er en ledende spiller på begge markedene, og finansåret ga et rekordsalg av IP over ATM produkter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse