Arne Joramo

Annonse


Samferdsel beholder Telenor

Arne Joramo

De borgelige partiene gikk som ventet på et nederlag i sitt forslag å flytte eierskapet til Næringsdepartementet. Men de kan allikevel vinne takket være makten til EUs konkurransetilsyn, ESA.

Borgerlig tap
Høyre og FRP fremmet forslag om at: ”Stortinget ber regjeringen medvirke til at næringsdepartementet overtar forvaltningen av statens aksjer i det sammenslåtte selskapet Telenor AS og Telia AB.”

Forslag fikk kun stemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet, til tross for at Samferdselsministeren har uttrykt forståelse for problemet og har antydet at det kan bli endret praksis etter fusjonen.

Annonse


Positiv og negativ
– Her er det klare argumenter for og i mot. Regjeringen mener imidlertid at det er uheldig å forandre på dette før vi har gjennomført sammenslåingen av Telenor og Telia, sa Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll fra Stortingets talerstol.

ESA har allerede uttrykt bekymring for departementets dobbeltrolle som eier og regulatør. Således er det trolig bare et spørsmål om tid, uansett om Stortinget ønsker det eller ikke, før eierskapet må flyttes til et annet departement.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse