Deskillustrasjon

Annonse


Ingen tvang til bredbånd

Deskillustrasjon

Ap og SV frykter at et fusjonert Telenor/Telia skal løpe fra sine tidligere forpliktelser og planer om å bygge ut landsdekkende teletjenester. Deres forslag ville detaljregulere bransjen gjennom følgende forslag:

”For å sikre en slik tilgjengelighet (teleinfrastruktur red.anm.) bes regjeringen innføre former for leveringsplikt gjennon vilkårene for konsesjon til tilbydere av offentlige telenett som har sterk markedsstilling. Regjeringen bes vurdere den nærmeste innretningen av slike former for leveringsplikt, herunder kapasitet, utbyggingstid og dekningsgrad. Tiltak for å sikre levering vurderes også gjennom den alminnelige telelovgivingen.”

Uenige om midler
Fremskrittspartiet kom regjeringspartiene og Høyre til unnsetning ved å støtte deres alternative forslag som ikke ønsker å regulere leveringsplikt av bredbånd i like stor grad. Dermed falt AP og SVs forslag.

Annonse


I forslaget fra regjeringspartiene og de borgerlige bes regjeringen kun ”vurdere former for leveringsplikt.”

Begge forslagene støttet at høyhastighetsnett burde få likeverdige priser i hele landet, men de sosialistiske partienes forslag om maksimalpriser falt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse