Annonse


Tele Danmark vil kjøpe Telia

Det er konsernsjef Henning Dyremose i Tele Danmark som sier dette til JyllandsPosten.

Flere mål
Ameritech kontrollerer i dag 20 prosent av NetCom. At NetCom ønsker å overta Telia Norges kunder på fast- og internett er ingen hemmelighet. Ved et eventuelt oppkjøp vil mobiloperatøren samtidig kunne forhindre at en ny konkurrent får overta Telias ubenyttede GSM 1800-lisens.

I Sverige håper samarbeidspartnerne Tele Danmark/Ameritech å kunne overta Telenors andel i Telenordia, et selskap som Tele Danmark forøvrig allerede eier en tredjepart av, på lik linje med British Telecom.

Planlegger utenlandsvekst
For å møte den økende internasjonale konkurransen fra Telianor, legger Tele Danmark opp til en intensiv vekst i utenlandet de kommende årene. Veksten skal skje gjennom økte eierandeler og nyoppkjøp.

Annonse


Utenlandsandelen av inntektene skal økes fra dagens 38 prosent til 75 prosent. Det vil si at selskapet planlegger å hente rundt 30 milliarder kroner fra tyske fastnettkunder, polske mobilbrukere og svenske nettsurfere.

I dag innbringer utenlandsvirksomheten Tele Danmark i underkant av 13 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse