Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Håndfri-påbud utsettes?

TELEGRAM: Et eventuelt håndfri-påbud i Norge kommer kanskje ikke før til høsten.

Bluetooth - håndfri

Tidligere har det blitt signalisert at påbud om bruk av håndfri-sett i bilen skulle komme før sommerferien. Nå ser det ut til at saken blir utsatt til høsten.

Lar vente på seg
For et år siden ble det sagt at påbud om håndfri mobilbruk i bil ville komme allerede 1. april i år. Men det lar altså fortsatt vente på seg.

I november i fjor la Samferdselsdepartement frem til høring et utkast til odelstingsproposisjon om endring av vegtrafikklovens § 23b, samt et forslag til forskrift som blant annet vil medføre påbud om håndfri-utstyr ved bruk av mobiltelefon i bil.

Høringsfristen over
Høringsfristen var 26. februar. I disse dager legges siste hånd på saken i Veg- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet.

– Vi er inne i sluttfasen for departementets del, men det er vanskelig å si når et endelig vedtak er klart. Særlig fordi det er behov for en lovendring i vegtrafikkloven som Stortinget må vedta, sier førstekonsulent Geir Dyngeland i Veg- og miljøavdelingen til Telenor.

Stikkord: Mobil