Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rydder snø med data

TELEGRAM: Noe sent vil noe mene, ettersom sommeren står for døren. Men nå vil Vegvesenet bruke datateknologi og satelittsystemer (GPS) for rydde snø.

Vegvesenet i Møre og Romsdal prøver nå ut fresing med GPS (Global Positioning System), som via satellitter og dataskjerm viser hvor veien går med en nøyaktighet på to-tre centimeter.

For at systemet skal fungere, må bakkeutstyret ha kontakt med minst fire av i alt 24 satellitter, melder Aftenposten.

En antennestasjon i terrenget mottar signaler fra minst fire av dem. Via radiosignaler mellom antennestasjonen og freserens antenne beregnes korreksjonsdata.

Riktig kurs
På en skjerm i førerhuset kan en medhjelper se om føreren holder riktig kurs i forhold til veiens kantelinjer, som ble programmert i fjor. For å sammenligne har man i år kjørt dobbelt, både med datastyrt peiling og manuell merking.

Så langt virker virker prøveprosjektet lovende, mener oppsynsmann ved Ålesund vegstasjon, Asle Kleppe.

– Vi er ikke helt fornøyd med utformingen av dataskjermen ennå. Den bør bli større og tydeligere slik at føreren selv kan følge med på skjermen, sier Kleppe til Aftenposten.