Annonse


Rydder snø med data

Vegvesenet i Møre og Romsdal prøver nå ut fresing med GPS (Global Positioning System), som via satellitter og dataskjerm viser hvor veien går med en nøyaktighet på to-tre centimeter.

For at systemet skal fungere, må bakkeutstyret ha kontakt med minst fire av i alt 24 satellitter, melder Aftenposten.

En antennestasjon i terrenget mottar signaler fra minst fire av dem. Via radiosignaler mellom antennestasjonen og freserens antenne beregnes korreksjonsdata.

Riktig kurs
På en skjerm i førerhuset kan en medhjelper se om føreren holder riktig kurs i forhold til veiens kantelinjer, som ble programmert i fjor. For å sammenligne har man i år kjørt dobbelt, både med datastyrt peiling og manuell merking.

Annonse


Så langt virker virker prøveprosjektet lovende, mener oppsynsmann ved Ålesund vegstasjon, Asle Kleppe.

– Vi er ikke helt fornøyd med utformingen av dataskjermen ennå. Den bør bli større og tydeligere slik at føreren selv kan følge med på skjermen, sier Kleppe til Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse