Deskill

Annonse


Ny mobiloperatør i Sverige?

Deskill

– Vi vil se på alle muligheter for å bedre konkurransen på mobilmarkedet, sier Nils Gunnar Billinger, generaldirektør for PTS.

Ny GSM etter NMT
PTS ser blant annet på muligheten for å åpne for en femte mobiloperatør i markedet. Ifølge generaldirektør Billinger er det trolig frekvensplass nok for en femte operatør etter at NMT-900-systemet avvikles.

– Vi mener at det er frekvensplass nok for å kunne tilby dette til en femte operatør, sier Billinger.

Annonse


Gransker mobilmarkedet
Post- och telestyrelsen har sammen med de svenske forbruker- og konkurransemyndigheter nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge og analysere årsaker til at konkurransen ikke fungerer i det svenske mobilmarkedet.

Denne granskningen skal være klar i oktober.

Får kapasitet
Ifølge Billinger vil såkalt tredjepartsaksess være det tiltaket som vil bidra mest til økt konkurranse i mobilmarkedet. Dette innebærer at mobiloperatørene blir tvunget til å la andre som ønsker å tilby mobile tjenester får tilgang til uutnyttet kapasitet i mobilnettene, melder Finanstidningen.

I dag er det fire operatører med linsens for mobiltelefoni i Sverige: Telia, NetCom, Europolitan og Telenordia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse