Avlytting

Annonse


Staten dobler avlytting

Avlytting

Politiets avlytting av telefoner og datanettverk vil øke dramatisk hvis Regjeringens forslag om utvidede etterforskingsmetoder for politiet blir vedtatt, melder Aftenposten.

Narkotikasaker
Justisdepartementet regner med at antallet avlyttingssaker vil komme opp i hele 300 i året.

Dette er nesten dobbelt så mange som i 1997, da det ble foretatt telefonkontroll i overkant av 160 saker, først og fremst i narkotikasaker.

Annonse


Tilbakeslag for personvernet
I gjennomsnitt blir 2,8 telefoner og mobiltelefoner avlyttet hver gang politiet åpner en avlyttingssak.

Justisdepartementets anslag over økt avlytting er trolig svært forsiktig. Årsaken er at politiet med Regjeringens forslag får adgang til en rekke saker hvor dette i dag ikke er tillatt.

– Dette er et klart tilbakeslag for personvernet, sier styreleder i Datatilsynet og medlem av rettssikkerhetsutvalget i Den norske advokatforening, Regine Ramm Bjerke til Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse