Sponheim, Lars

Annonse


Tvinger Sponheim i kne

Sponheim, Lars

Partigruppene til Arbeiderpartiet (Ap) og Fremskrittspartiet (Frp) bestemte seg for å frata næringsminister Lars Sponheim det avgjørende ordet i konkurransen om hvem som skal få reise det nasjonale informasjons- og kunnskapssenteret på den nedlagte flyplassen, melder Aftenposten.

Må legge frem avtaler
Statsråden må fremlegge “alle avtaler, kontrakter og vedtak” for Stortinget til endelig avgjørelse.

Partiene fremmer ikke mistillitsforslag mot Sponheim, men det er svært lite om å gjøre:

Annonse


“Stortinget ber Regjeringen legge alle avtaler, kontrakter og vedtak vedrørende oppretting av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu frem for Stortinget til endelig godkjenning før iverksetting”, heter det i et privat forslag fra Øystein Hedstrøm og Terje Knudsen fra Frp og Kjell Opseth og Torstein Rudihagen fra Ap, i følge Aftenposten.

Skreddersydd
Ap og Frp har etter regjeringspartienes, SVs og Høyres mening gått svært langt i å skreddersy sitt flertallsvedtak for firmaet IT Fornebu AS, der skipsreder Fred.Olsen og Telenor er de viktigste aksjonærene.

Sponheim sier at han har holdt seg innenfor Stortingets vedtak, men likevel sørget for at det blir reel konkurranse om utbyggingsoppdraget, melder Aftenposten.

Fristen for å levere inn forslag går ut den 18. mai, og allerede 1. juni skal avgjørelsen falle i departementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse