Annonse


CityLink forsinket igjen

Det planlagte produksjonsnivået på 50 enheter per uke vil først bli oppnådd i tredje kvartal i år, kunngjorde Nera-ledelsen i dag.

Attraktivt
Da CityLink ble lansert med brask og bram på sensommeren 1997 mente selskapet å kunne produsere inntil 100 enheter i uka, ganske snart. Store volumer av produktet skulle være tilgjengelig på markedet allerede i fjor vår, ifølge produksjonsplanene selskapet da opererte med.

På grunn av det gunstige forholdet mellom kapasitet og pris, ville CityLink være svært attraktiv for nyetablerte teleoperatører i tettbygde strøk og i større byer, hevdet Nera-ledelsen den gangen.

Avansert prosess
Nera var nødt til å legge om produksjonen for å bli i stand til å masseprodusere CityLink. Radioen er basert på en ny type kompakte komponenter, såkalte mikrobølge monolittisk integrerte kretser.

Kretsene som har en overflate på 4 – 12 kvadratmillimeter, og er 0,1 mm tykke, punktsveises med hårtynne gulltråder. En prosess som stiller ekstra store krav til påpasselighet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse