Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettsider for ungdom

OSLO: I morgen. fredag 7. mai, kommer et nytt Internett-tilbud til ungdom i Nordland.

Da lanserer Ungdomsinformasjonen i Nordland i samarbeid med kommunene, kommunale Internett-sider spesielt rettet mot ungdom. På sidene finner man stoff om blant annet utdanning, jobb, fritid, kulturtilbud, nyheter og helsetilbud i kommunene.

Porsjekt
De nye nettsidene er resultatet av Ungdomsinformasjonens prosjekt «Ungsider i kommunene». Prosjektets hovedmål er å gi ungdom i Nordland god og oppdatert informasjon om tilbud og muligheter i egen kommune.

Informasjonstilgangen skal bidra til å styrke ungdommens identitet, tilhørighet og medvirkning i lokalsamfunnet.

>Tilsammen 44 av 45 kommuner i Nordland er med, og får sine egneungdomssider med egne nettadresser. Man finner disse på følgendefellesadresse:

Sidene finnes på: www.nordland.unginfo.no/kommuner/