Annonse


Overvåking på klagetoppen

Spørsmålene blir stadig mer aktuelle. Flere selskap truer ansatte med sanksjoner eller sparken om de bruker maskinene i strid med retningslinjene.

Både Den norske Bank og Statoils avdeling i Stavanger har fått brev fra Datatilsynet der selskapene blir bedt om å redegjøre for praksis.

Strenge regler
Enhver bedrift har lov til å logge trafikken på sitt nett, men det er satt strenge grenser for hvordan disse opplysningene kan brukes.

– Loggene over bruk av Internett er konsesjonsfrie, men de kan bare brukes til å administrere systemene, og til å avdekke eller oppklare brudd på sikkerheten, sier juridisk rådgiver Mette Borchgrevink i Datatilsynet.

Annonse


– Henvendelser om overvåking ligger på spørsmålstoppen. Mange arbeidstagere oppfatter signaler om at overvåking er blitt mer utbredt, sier hun.

Alt kan avlyttes
Mulighetene får å følge med på hva brukerne gjør er blitt bedre for administratorene. I prinsippet kan ethvert signal som sendes over et nett registreres. Etterhvert er det også kommet spesialiserte program for å sjekke effektiviteten til arbeidstakerne.

Ifølge nettavisen Techweb blir slik bruk mer og mer akseptert i USA: Det finnes til og med program som overvåker hvilke taster som trykkes på tastaturet.

Ikke gitt konsesjon
– Internettlogger skal ikke brukes til annet formål enn organisasjon av system, og til å avdekke brudd på sikkerheten i systemet. Dersom loggene brukes til å kontrollere brukerne er det nødvendig med en konsesjon fra oss, og det er det enda ikke eksempel på at er gitt, sier den juridiske rådgiveren i Datatilsynet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse