E-handel (tegning)

Annonse


Skeptiske nettkunder

E-handel (tegning)

– Både nettannonsering og netthandel befinner seg fortsatt i sin spede barndom, sier strategisk rådgiver Henrik B. Jørgensen i mediebyrået Synergi RF til Dagens Næringsliv. Sammen med det kjente nettselskapet New Media Science har selskapet sett nærmere på norske nettvaner.

Ingen normale kunder
Undersøkelser fra USA har tidligere vist at nettkunder har høyere utdannelse, og tjener langt mer enn gjennomsnittet.

I USA har en fått en mer normalisering av kundemassen, men bildet stemmer stadig godt i Norge.

Annonse


Av funnene som nevnes er:
Halvparten irriteres av nettreklamen, men hver fjerde kunde har bestilt på Internett, etter å ha klikket på en nettannonse. 74 prosent mener nettet er godt egnet til å finne informasjon om et tema.

Det viser seg at stadig flere henter informasjon på nettet, før de går til anskaffelse av produkter via andre kanaler. Dette har også andre undersøkelser vist.

I denne undersøkelsen svarer 43 prosent av de spurte at bruk av Internett har vært avgjørende i valget av et produkt de har anskaffet seg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse