Vigtel, Per Morten

Annonse


IT-Fornebu ut i rommet

Vigtel, Per Morten

Disse tre partnerne går nå sammen om å etablere et elektronisk klasserom på Andøya. Klasserommet skal blant annet gjøre norsk romteknologi lettere tilgjengelig internasjonalt. Rammeavtalen signeres tirsdag.

I utlandet
– Et elektronisk klasserom ved Andøya rakettskytefelt vil knytte oss nærmere til forskningsmiljøer og kunder verden over, sier Direktør Kolbjørn Adolfsen ved Andøya rakettskytefelt.

80 prosent av selskapets omsetning kommer fra utenlandske kunder. Klasserommet vil dessuten gjøre det enklere å formidle romfartskompetanse fra Andøya. Rakettskytefeltet tilbyr i dag undervisning til romingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik.

Annonse


Mot fraflytting
Andøy kommune har i flere år vært i omstilling fordi forsvaret har redusert sin virksomhet på øya. Befolkningstilveksten har vært negativ, men nå øyner daglig leder Inger Hovengren i Næringsutvikling Andøy en mulighet til å snu trenden.

– Dette vil gi distriktet et bredere utdanningstilbud. Dermed kan det elektroniske klasserommet være med på å hindre fraflytting, sier hun.

Elektronisk tavle
IT-Fornebu er i ferd med å etablere et titalls elektroniske klasserom i Norge. Ambisjonen er å inngå inntil 50 intensjonsavtaler i løpet av året. Klasserommene blir integrert i et nettverk hvor eierne både kan motta og levere kunnskap, formidlet via multimedia.

De elektroniske klasserommene er utstyrt med videokonferanseutstyr som gjør at alle ser og hører hverandre godt. Det hører også med en elektronisk tavle hvor det som skrives automatisk kommer opp på andre tavler som er koblet til nettverket. Den standardiserte modellen har to rom – ett for tretti elever i en klassesituasjon og ett med ti PC-plasser for individuell jobbing.

Felleseie
Det elektroniske klasserommet skal eies av et selskap hvor Andøya rakettskytefelt, Andøy kommune og IT-Fornebu bidrar med aksjekapital.

– Investeringene skal gi avkastning på lang sikt gjennom inntekter fra skolepenger, utleie, salg av egen kompetanse og formidling av undervisning, sier daglig leder Per Morten Vigtel i IT-Fornebu.

Samtidig understreker han at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at folk får utdanning, kursing og kompetanseheving der de bor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse