Annonse


Telefonkatalogen på nett

Striden om internettutgaven av telefonkatalogen fortsetter. Som kjent krever Datatilsynet aktivt samtykke fra samtlige abonnenter for at Telenor skal kunne legge katalogen ut på Internett.

Ufullstendig på nett
Forbrukerrådet er uenig i dette og skriver i et brev til justisdepartementet at et slikt krav ikke vil bli forstått av abonnentene eller bli glemt og dermed ubesvart. Nettutgaven vil således bli ufullstendig. En slik nettutgave vil aldri kunne konkurrere med papiroppgaven eller den kostbare opplysningstjenesten på nummer 180.

Forbrukerrådet mener faren for misbruk kan reduseres ved at man krever et aktivt ja fra abonnentene for å oppgi faksnummer, e-postadresser og webadresser, skriver Aftenposten.

Annonse


Økonomi kontra personvern
Telenor har anket Datatilsynets avgjørelse inn for Justisdepartementet, men justisminister Odd Einar Dørum vil ikke kommentere saken.

Det vil imidlertid professor Dag Wiese Schartum ved Institutt for rettsinformatikk. Han sier til Aftenposten at spørsmålet om telefonkatalogen legges ut på Internett handler om økonomiske interesser satt opp mot personvernet.

Personvern viktig
Wiese Schartum mener at abonnentenes krav om personvern og integritet bør veie tyngre enn Telenors ønske om å gjøre kostnadene ved en nettutgave lavest mulig.

Han mener at Telenor sender ut så mange påkostede trykksaker og brosjyrer til sine abonnenter at selskapet også burde kunne ta seg råd til en enkel forespørsel til abonnentene om de ønsker sitt telefonnummer, navn og adresse lagt ut på Internett.