Annonse


EU etterforsker Forsvaret

Kontrakten gjelder en analyse av Forsvarets IT-prosjekter. Arbeidet skal sikre at Forsvarets overordnede styring av IT-prosjekter er organisert slik at man får hensiktsmessige og effektive fellesløsninger.

Studiet skal gå over ti uker, og et tyvetalls konsulenter skal jobbe på spreng med utredningsprosjektet som skal være avsluttet innen 30. april i år.

Brudd på EØS-avtale?
ESA undersøker nå om Forsvarets overkommando har brutt EØS-avtalen ved å hyre inn konsulentselskapet Gemini Consulting uten anbud.

Gemini Consulting ble også i fjor innleid til å gjøre samme jobben, skriver Dagens Næringsliv. Det ble derfor vurdert som hensiktsmessig å gi Gemini oppdraget i år direkte uten konkurranse.

Annonse


Ligger tynt an?
Men anser ESA det første oppdraget som avsluttet, kan Forsvarets Overkommando ligge tynt an.

Dersom den nye kontrakten ansees som en nyanskaffelse kan det være snakk om brudd på direktivet om offentlige anskaffelser.

Det pågår beinhard kamp mellom dataselskapene tyske SAP, amerikanske Oracle og svenske IFS om å sikre seg den store datakontrakten på minst 400 millioner kroner.