Annonse


IT-Fornebu kan bli kurssenter

Nornet er et offentlig samarbeide for å gi voksne et tilbud til etter- og videreutdanning ved hjelp av såkalt fleksibel utdannelse. I praksis betyr dette ofte både fjernundervisning og lokal aktivitet. Styringsgruppa består av Statens Utdanningskontor og av representanter fra fylkeskommunene.

Naturlig med kontakt
– Når vi ser at IT-Fornebu er i ferd med å bli en potensielt stor og sentral aktør på området, er det naturlig å ha kontakt med dem, sier prosjektleder Per Willy Mørk Karlsen i Nornet til Dagens Næringsliv.

Mørk Karlsen bekrefter at det er forhandlinger på gang.

– Omlag 200 av de 250 kurs- og ressurssenterne ved videregående skoler i landet er tilknyttet Nornet. IT-senteret på Fornebu er egentlig irrelevant for oss. Men mitt inntrykk er at IT-Fornebu fyller et nasjonalt vakuum når det gjelder etter- og videreutdannelse, sier Mørk Karlsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse