Nokia Future 1

Annonse


Telianor får UMTS i Finland

Nokia Future 1

Finland, landet som fører an bruken av mobiltelefoner, er også det første landet til å utstede lisenser for UMTS-utbygging.

Strategisk fusjon
I tillegg til Telia, fikk også Sonera og Radiolinja tildelt lisens. En fjerde lisens vil bli delt av et konsortium som består av finske regionale teleselskaper, samt et svensk teleselskap.

Telenor vil som følge av fusjonen med Telia nå kunne ta del i utviklingen av tredjegenerasjons nettverk

Annonse
To trakk seg
15 selskaper søkte om lisens, men i løpet av prosessen trakk to selskaper sine søknader.

I tillegg til mange finske selskaper, ble også Tele 1 Europes søknad avslått. Anbudene ble vurdert ut fra operatørenes finansielle styrke, pålitelighet og teknologiske utvikling.

Full Dekning
UMTS (Universal Mobile Telephony System) er neste generasjons mobiltjenester.

En UMTS-mobil vil kunne fungere som TV, PC og digitalt kamera i tillegg til å være telefon.

Måtte være nasjonal
Alle lisensene innebærer nasjonal dekning. Flere selskaper søkte kun om regionale områder, da bygging av UMTS-nett er svært kostbart. Dette ble imidlertid avslått da det ville ha redusert antall nasjonale lisenser pga. frekvensmangel.

Utstedelse av lisenser, tok ikke stilling til hvilken teknologisk plattform som skal velges. Dette vil bli avgjort gjennom internasjonalt standardiseringsarbeid (IMT 2000).

Lisensen får umiddelbar effekt, og er gyldig i 20 år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse